Какво е Fusion Marketing?

Какво е Fusion Marketing?

Fusion означава синергия, сливане, обединяване. Този вид маркетинг всъщност представлява партньорство между Вашия бизнес и други фирми със същите групи клиенти. Партньорството е именно със сродни компании, които обаче не са Ви пряка конкуренция. Пример 1: Имате...