Обмен на реклами между участници на мрежата Fusion Signage

РЕКЛАМИРАЙТЕ СВОИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ И ПЕЧЕЛЕТИЕ ОТ РЕКЛАМИТЕ НА ДРУГИТЕ АБОНАТИ.

Всеки собственик на бизнес, без значение дали това е кафене, ресторант, салон за красота, фитнес център, туристическа агенция или неголям магазин, може да стане участник в системата за партньорски обмен на рекламни обявления в  Fusion Signage.

Как работи системата Fusion Signage

Всички включени към системата участници се изобразяват на сайта с посочено място на излъчване на картата, описание на  обекта  на излъчване и стойност на транслацията на рекламите.

Излъчване на реклами на участниците на Вашите екрани

Вие сами определяте цената за излъчване на рекламно съдържание на вашия екран. Препоръчителната  цена за излъчване на 15-секунден рекламен клип или обява е 2 – 3 лева.

Когато друг абонат изпрати запитване за възможност за излъчване на  реклама на ваш екран, вие получавате уведомление от системата. Необходимо е да разгледате рекламния материал на другия абонат и да одобрите излъчването му на ваш екран. След  одобрението, съдържанието на материала автоматично се качва на вашето устройство и започва да се излъчва. Вие ще имате достъп до статистиката за излъчванията и ще ви се начислява съответната сума за излъчване. Всички суми по излъчване на рекламата ще се  превеждат  по ваша сметка.

Ако постъпи едновременно запитване за излъчване на реклами от два абоната, вие можете да изберете да излъчвате материала на този, който предложи по-добра цена.

Освен това, съществува и възможност за  излъчване на рекламно съдържание от страна на външни рекламодатели (които не са абонати на системата). При постъпване на такова запитване системата ще ви извести за това.

Едновременно с излъчването на  реклами на другите абонати вие показвате и вашите клипове, както и други приложения (уиджети)  за привличане  вниманието на посетителите (прогноза за времето, информация за пътната обстановка, новини и др.).

Рекламните материали не трябва да нарушават законодателството.

Излъчване на вашата реклама на екраните на другите абонати

За да показвате ваша реклама е необходимо да качите в системата  вашите видеоклипове и обяви, след което да изберете подходящи за излъчване по местоположение и цена екрани на други абонати на  Fusion Signage.
Системата известява другия  абонат за вашето запитване.

Веднага щом този абонат одобри заявката ви за излъчване на вашата реклама, медийното съдържание  се качва на неговия екран и започва да се излъчва. Вие получавате достъп до статистиката за излъчване на рекламата и данни за използването на средствата за излъчване.

Плащането  за излъчването се покрива от вашата сметка. Във всеки един момент можете да прекратите излъчването на рекламата.

Какво е необходимо да направите за да участвате в обмена на реклами и обявления:

1. Да попълните заявка

Попълнете  заявка за включване към системата Fusion Signage.

R

2. Да монтирате екран

Поставете обикновен телевизор, компютърен монитор* или таблет с голям екран на място, което да е видно за посетителите на вашето заведение и го включете  към мрежата Fusion Signage.

От този момент може да излъчвате ваши рекламни клипове, обяви за специални акции, приложения (уиджети) с прогнозата за времето, курса на валутите и др.

R

3. Да определите цена за излъчване

Определете цената за излъчване на един рекламен клип на ваш екран за останалите абонати на системата.

R

4. Да изберете клипове за излъчване

Изберете от заявките на останалите абонати на мрежата реклама, която сте готови да излъчвате.

* За излъчване на реклами на телевизор или монитор е необходима  специална приставка, която можете да закупите от нас или да получите безплатно (в зависимост от срока на договора).
Нашите специалисти ще ви окажат необходимото съдействие при избора на оборудване, неговия монтаж, включване и настройка.

Колко можем да спечелим?

Купили сте LCD телевизор и специална приставка, чиято обща стойност възлиза на около 150 евро.

Рекламният блок има продължителност 2 минути (120 секунди) и в него влизат 6 клипа по 15 секунди. Средната цена на излъчване на един клип на денонощие е 1 евро.

Участниците в системата обменят своите реклами. При запълняемост на ефира от 50% (3 платени клипа от рекламния блок) дневният ви приход възлиза на 2 евро. През останалото време можете да показвате абсолютно безплатно собствена реклама и обяви.

Вашият приход на месец ще възлиза на над 63 евро при абонаментна такса от общо 18 евро!

Годишният ви приход от един екрана ще достигне над 700 евро, което ви позволява не само да покриете първоначалното  вложение в оборудване, но и да компенсирате месечните абонаментни такси!

Броят на участниците в системата  непрекъснато ще се увеличава, а с това ще се увеличава  и вашия пасивен доход.

  • Приход на месец
  • Приход на година

Партньорска програма

Можете да привличате за участие в мрежата за партньорски обмен на реклами Fusion Signage свои делови партньори или други собственици на бизнес и да получавате над 300 евро на година като процент от техните приходи за излъчване на реклама.

Попълнете заявката

9 + 8 =