Fusion означава синергия, сливане, обединяване. Този вид маркетинг всъщност представлява партньорство между Вашия бизнес и други фирми със същите групи клиенти. Партньорството е именно със сродни компании, които обаче не са Ви пряка конкуренция.

Пример 1: Имате магазин за детски обувки. Вашият идеален партньор е собственик на магазин за детски дрехи. Клиентската Ви група е една и съща – майки с деца. Въпреки това Вие не сте в пряка конкуренция.

Все по-голям брой предприемачи търсят начин да намаляват парите за реклама, но да привличат все повече и повече нови клиенти за своя бизнес. Fusion marketing (произнася се – фюжън маркетинг) е уникален инструмент за безплатно привличане на нови клиенти и нови партньори.

Фюжън маркетингът предлага изгодно и за двете страни сътрудничество и формиране на обща стратегия за рекламна дейност с цел привличане на нови клиенти. Малкият бизнес използва този метод особено активно, тъй като остро изпитва недостиг на рекламни и маркетингови бюджети. Чрез този подход можете не само да спестите, но и да реализирате значителни печалби заедно с Вашия партньор.

Пример 2: Представете си че заедно с Вашия партньор (вижте Пример 1 по-горе) организарате великденска кампания. Всеки клиент, закупил обувки, получава и талон за покупки във Вашия магазин. Така клиентите на Вашия партньор стават и Ваши клиенти с минимални разходи за реклама.

Идеята на фюжън маркетинга е да намали разходите за маркетинг чрез споделянето им между сродни компании. Това е модел, който Ви позволява вместо да вървите по пътя на ожесточената конкуренция, да концентрирате усилията си върху партньорството с други бизнеси. Прилагайки тази модел, можете по-ефективно да използвате времето си, да постигнете ръст на продажбите,  да увеличете приходите.

Пример 3: Вместо да раздавате пред магазина си листовки с промоция за детски обувки (вижте Пример 1 и 2 по-горе) на минувачи, по-добре промотирайте ги в магазина за детски дрехи на Вашия партньор. Неговите клиенти са далеч по фокусирана и готова да купува група клиенти за Вас от случайните минувачи.

Фюжън маркетингът обхваща рекламата, продажбите, промотирането, изграждането на мрежи и производството. Той отчита всички аспекти на Вашия бизнес и намира сфери, в които съвместните усилия ще Ви донесат полза.

Всяка фирма може да получи достъп до модерните технологии (особено в интернет), позволяващи провеждането на компетентна маркетингова кампания, както и възможност директно да достигнете целевата си аудитория. Фюжън маркетингът е важен елемент от системата за промотиране. Големите компании вече са започнали да осъзнават, че малките фирми могат да се конкурират с тях, като работят в партньорство с други съмишленици.

Fusion marketing се основава на съвсем различен подход към конкуренцията. Благодарение на сътрудничеството се постига по-голямо влияние и обхват. Когато всичко е направено както трябва, фюжън маркетингът фокусира усилията на редица фирми върху постигане на аналогични цели. Работейки заедно, те увеличават обхвата и намаляват разходите си.

Изгодата от сътрудничеството не е само в способността да заявите за себе си, но също така и във възможността да увеличите броя на клиентските запитвания към Вас и тяхната честота,  да намалите Вашите разходи за реклама и маркетинг.

За правилното провеждане на една фюжън маркетинг кампания, Вие трябва да осъзнаете всичките предимства, които Вашият бизнес може да предложи на Вашите партньори. Това се отнася за всички възможности на бизнеса, включително и творческото използване на пространството. Вие можете да имате  търговски обект близо до голям човекопоток, или да проведете събитие, което е интересно за някой друг с цел да се представи пред единна целева аудитория.

Основният принцип на фюжън маркетинга – съвместни усилия в сродни сфери на бизнеса

Пример 4: Ако Вашият бизнес е да продавате детски обувки, то можете да имате много партньори. Това са всички бизнеси, които продават своите стоки и услуги на родители с деца. Детски фотограф, детски клуб и магазин за играчки са само една малка част от дългия списък на възможни партньори.

Как работи?

Фюжън маркетингът работи въз основа на няколко основни принципа:

  • разполагането на информация за продукти и услуги на партньорите върху всякакви рекламни носители (екрани, стойки, плакати), опаковки, визитки, и уеб сайтове
  • предоставянето на клиентски бонуси или отстъпки за стоките или услугите на партньора
  • рекламата на свързаните продукти на фона на основната линия от Вашата продукция и т.н.

Комплексният подход при планирането на една фюжън маркетинг кампания ще осигури на Вас и Вашите партньори голям брой нови клиенти. В същото време Вие няма да похарчите и стотинка за реклама!

Как да намерите  своите партньори?

Намирането на идеалния партньор за взаимодействие е важна стъпка за провеждане на маркетингова кампания. Необходимо е да проучите пазара във Вашия район на продажби и да направите списък на потенциалните партньори, чиито услуги могат да бъдат полезни на Вашите клиенти. При избора на потенциалния партньор трябва да изясните под каква форма ще градите Вашите взаимоотношения с него.
Необходимо е ясно да посочите взаимните ползи на партньорите от провеждане на рекламните кампании. Всеки партньор, участващ в тази кампания, трябва да има ясна представа относно получаваните изгоди.
Необходимо е да се свържете с потенциалния партньор и да обсъдите заедно възможните варианти за сътрудничество.

Още примери за сътрудничество:

Една от автокъщите във Варна, която продава нови и употребявани коли, инсталира в своя търговски обект широкоекранен телевизор. Свърза се към нашата система Fusion Signage и започна да показва рекламата на своя партньор – банков клонк. Банката предлага услугите си за получаване на заеми за покупка на кола и, на свой ред,  разполага екран за излъчвае на рекламен клип на автокъщата.
Магазин, продаващ козметика и парфюми,  монтира в търговската си зала цифров екран Digital Signage, който излъчва реклама на близкия салон за красота. На свой ред, на екрана в салона за красота се излъчва реклама на козметичните продукти от магазина за козметика.

Един добър пример от индустрията на обществено хранене е сътрудничеството между Кока-кола и Макдоналдс, които в продължение на много години прекрасно се допълват взаимно като надеждни фюжън партньори.

Идеалният инструмент за намиране на нови партньори и провеждане на съвместни рекламни кампании е нашата услуга Fusion Signage, участниците на която могат не само да рекламират своите продукти и услуги, но и да печелят от това.